Udělali jsme první krok k soběstačnosti ve výrobě jedlého oleje z řepky

Memorandum o porozumění na zajištění produkce surového řepkového oleje vyráběného v souladu s požadavky na potravinářskou kvalitu na území SR podepsal ve středu v Leopoldově ministr zemědělství Samuel Vlčan (nominant OĽANO) spolu s předsedou představenstva společnosti Poľnoservis Robertem Spišákem a místopředsedou představenstva Š. Cílem spolupráce je najít způsob, jak perspektivně zajistit výrobu řepkového oleje v kvalitě rafinovaného potravinářského, která by vedla k pokrytí celoroční potřeby Slováků.
Na Slovensku se ročně vypěstuje přes 400.000 tun řepky olejné, ale nevyrábí se z ní rafinovaný olej potravinářské kvality. V současnosti se zpracovává na technický olej a krmnou surovinu a přibližně polovina se vyváží do zahraničí. A až 97% rostlinného oleje se dováží ze zahraničí, pouze 3% se lisují na Slovensku. Situace na Ukrajině a mimořádně vysoký nárůst cen komodit poukázaly na potřebu hledat cestu k zajištění lisování a rafinace řepkového oleje v domácích podnicích. Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (MPRV) SR proto v zájmu zajištění výše roční spotřeby Slováků, která představuje kolem 50.000 tun jedlého oleje, hledalo relativně rychlé řešení.

„Od zániku Palma Tumys jsme na Slovensku neměli zpracovatele na rafinovaný potravinářský řepkový olej a až na nízkou produkci speciálních olejů nemáme výrobu potravinářského oleje vůbec. Věřím, že podpisem memoranda jsme nastartovali přípravu procesu dobudování rafinační linky na jeho výrobu. Ministerstvo poskytne společnosti Poľnoservis administrativu a spolupráci při získávání povolení ke zřízení linky, které by za normálních okolností trvalo i dva roky,“ uvedl ministr Vlčan.

Společnost Poľnoservis se sídlem v Leopoldově, která je významným slovenským zpracovatelem řepky olejné a přes 10 let se zabývá lisováním oleje a výrobou krmných surovin, se zavázala, že do čtyř měsíců doručí návrh projektu technické proveditelnosti ministerstvu. „V následujících dnech spustíme přípravu opatření včetně vyčíslení investičních výdajů, jejichž vynaložení je nezbytné pro vybudování nové technologické části zajišťující olej v kvalitě rafinovaného potravinářského oleje. Jako společnost se stále vyvíjíme, chceme dále růst, inovovat a využívat další příležitosti na trhu, které se naskytnou , přičemž v tomto případě chceme maximálně vyjít vstříc státnímu zájmu,“ uvedl předseda představenstva společnosti.

Poľnoservis plánuje do devíti měsíců upravit provozování své stávající linky na výrobu surového řepkového oleje v souladu s hygienickými požadavky pro potravinářský provoz. Otázku, jak dlouhé časové období je potřebné pro zrealizování výstavby a spuštění provozu linky, ve které se bude vymačkaný olej upravovat na potravinářskou kvalitu, zodpoví studie technické proveditelnosti.

Společnost působí na trhu od roku 2011 a zabývá se lisováním oleje z řepkového semene. Instalované technologie splňují kvalitativní a technologická pravidla pro dosažení požadované kvality produkce ve smyslu platných českých a evropských norem. Ročně zpracuje více než 230.000 tun semene řepky, přičemž se vyrobí více než 100.000 tun oleje a zhruba 130.000 tun řepkových šrotů. V současnosti vyráběný olej slouží jako vstupní surovina pro výrobu biopaliv. Celý proces zpracování a výroby je bezodpadový a udržitelný.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram