Prezidentka podepsala zákon o příspěvcích z fondů EU, týká se nových…

Ekonomická redakce TASR prosí odběratele, aby si ve zprávě „Prezidentka podepsala zákon o příspěvcích z fondů EU, týká se nových eurofondů“, vydané 5. dubna ve 12:08, opravili 1. větu ve 4. odstavci:

Podle zákona bude na ochranu finančních zájmů EU v kontextu eurofondů dohlížet Úřad pro veřejné zakázky.

Správně má být:

Podle zákona bude na ochranu finančních zájmů EU v kontextu eurofondů dohlížet Úřad vlády SR.

Za chybu se omlouváme.

Následuje opravené znění:

Bratislava 5. dubna (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová podepsala zákon o příspěvcích z fondů Evropské unie (EU) z dílny ministryně pro investice Veroniky Remišové (Za lidí). Legislativa upravuje právní vztahy při poskytování eurofondů z nového programového období na roky 2021 – 2027, postup a podmínky poskytování, práva a povinnosti osob v souvislosti s poskytováním, působnost orgánů státní správy a územní samosprávy a odpovědnost za porušení podmínek.

Zákon určuje, že centrálním koordinačním orgánem eurofondů je Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace (MIRRI) SR. Platebním orgánem pro jednotlivé evropské fondy je Ministerstvo financí (MF) SR.

Legislativa zřizuje Radu partnerství a Kooperační radu udržitelného městského rozvoje, a to s cílem územního rozvoje.

Podle zákona bude na ochranu finančních zájmů EU v kontextu eurofondů dohlížet Úřad vlády SR. Mezi jinými bude shromažďovat údaje o nesrovnalostech od subjektů veřejné správy a provádět kontrolu.

Zákon také určuje, kdo je řídícím orgánem u eurofondů, jaké jsou jeho povinnosti a práva. Totéž určuje u zprostředkovatelského orgánu. Legislativa definuje také činnost orgánu auditu.

Legislativa podrobně popisuje, jaký je postup při poskytování příspěvku a jaké jsou náležitosti výzvy, na jejímž základě podává žadatel žádost. Před vyhlášením klasické výzvy může poskytovatel vyhlásit výzvu k předkládání projektových záměrů.

Zákon ošetřuje i náležitosti řízení o žádosti či odvolání.

Podle legislativy se bude zvlášť postupovat při poskytování příspěvku například na národní projekty, projekty integrované územní investice, projekty z programu Interact či na projekty z programu přeshraniční spolupráce mezi Slovenskem a Českem nebo Slovenskem a Rakouskem.

EU umožňuje poskytnout eurofondy i na finanční nástroje, za určitých podmínek. Legislativa určuje možnosti poskytnutí příspěvku na finanční nástroj a pravidla.

Zákon hovoří io tom, jak může poskytovatel či další subjekty provést finanční opravu, jak se má postupovat při porušení pravidel a postupů zadávání veřejných zakázek, pokud již příjemce obdržel část příspěvku, nebo jak je třeba postupovat při správě pohledávek. Zákon ošetřuje i náležitosti dohody o splátkách či odkladu plnění a definuje i to, kdy dochází ke střetu zájmů a jak potom postupovat.

Legislativa hovoří io zpracovávání osobních údajů, zveřejňování informací ao pokutách. Pokud se při auditu zjistí nedodržení lhůt ze strany poskytovatele, může mu stát uložit pokutu do 10.000 eur.

Vláda navrhla účinnost zákona od 1. května tohoto roku au jedné z částí od 1. července tohoto roku.

Jak vyzdvihlo MIRRI, základním zjednodušením v nových eurofondech je Operační program Slovensko, který nahradí několik dosavadních programů a bude mít pouze 10 zprostředkovatelských orgánů, což je přibližně třetina oproti současnému stavu. „V programovém období 2014 – 2020 kontrolu veřejných zakázek provádělo až 21 řídících a zprostředkovatelských orgánů. Každý s trochu jinými pravidly, což přinášelo chaos a zbytečné chyby. Nově bude tuto kontrolu provádět už jen Úřad pro veřejné zakázky podle jednotných pravidel,“ vysvětlila Remišová .

Podle nových pravidel se také výrazně sníží objem vyžadované dokumentace ze strany žadatelů a příjemců, zruší se například hlášení o zahájení realizace projektu či zjednoduší vykazování nákladů.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram